Fundaţia pentru Parteneriat

logo

Fundația pentru Parteneriat a fost înființată în decembrie 1998 ca fundație independentă și face parte din Parteneriatul pentru Mediu, care sprijină proiecte de îmbunătățirea mediului și dezvoltarea comunităţilor în cinci țări din Europa Centrală și de Est. Fundaţia dezvoltă și implementează o gamă largă de programe şi instrumente, care includ finanţările, asistenţa tehnică, instruirea, precum şi programe operaţionale specifice. Atât programele de finanțare cât și cele operaționale au fost elaborate și implementate în așa fel încât să corespundă principiilor dezvoltării durabile. Programele au ca grupuri țintă majoritatea segmentelor societății: ONG-urile, comunitățile și autoritățile locale, sfera de afaceri, mass-media etc.

Pe parcursul anilor, Fundația a inițiat și a implementat 12 programe de finanțare și 7 programe operaționale în domenii precum protecția mediului și dezvoltarea comunităților. În cei peste 14 ani de activitate, peste 775 de proiecte ale mai mult de 350 de organizații au obținut finanțare în valoare totală de 13,2 milioane RON. Pe lângă aceste programe, fundaţia s-a implicat permanent în creşterea capacităţii sectorului neguvernamental de mediu, organizând peste 15 sesiuni de instruire la care au participat peste 450 de reprezentanţi ai ONG-urilor de mediu. La fel de importantă a fost activitatea fundaţiei în cea ce priveşte crearea de parteneriate şi coaliții ale organizațiilor neguvernamentale de mediu. Cel mai elocvent exemplu în acest sens este crearea coaliţiei Natura 2000, iniţiată împreună cu WWF. În mod similar am contribuit şi la formarea Coaliţiei ONG de mediu din România. Pe lângă contribuţia la iniţierea acestor coaliţii am susţinut şi funcţionarea acestora, inclusiv financiar.

Programe de finanţare

Programele de finanţare au fost gândite strategic şi s-a urmărit inclusive crearea de sinergii între acestea. Caracteristicile de bază ale proiectelor finanţate în cadrul acestor programe au fost următoarele:
– să aibă un impact pozitiv asupra moştenirii naturale sau cultural
– să implice comunitățile
– să contribuie la creşterea capacităţii organizaţiilor finanţate şi la profesionalizarea sectorului neguvernamental de mediu

Pe lângă aceste aspecte, am urmărit să contribuim la consolidarea sustenabilităţii organizaţiilor finanţate. În acest sens am dezvoltat programe unice, cel puţin la nivelul României, programe ce au servit acest scop. Am fost şi suntem probabil singurii finanţatori autohtoni care nu ne-am axat exclusiv doar pe finanţare de proiecte ci când am avut posibilitatea am oferit şi finanţări ce contribuie la dezvoltarea organizaţiilor, cum ar fi cele de tip suport general, prin intermediul Programului Parteneriat pentru Mediu şi prin intermediul Programului de dezvoltare a fundaţiilor comunitare din România. Am mers chiar mai departe în acest sens, prin programul Filantropie pentru Verde, prin care am finanţat dezvoltarea şi implementarea de campanii de strângere de fonduri ale ONG-urilor, coroborată cu instruire oferită în acest sens. Ca o continuare a eforturilor de a contribui la sustenabilitatea financiară am dezvoltat şi Programul Antreprenoriat Verde, prin intermediul căruia sprijinim crearea de intreprinderi sociale verzi de către organizaţii de mediu.

Încă de la începuturile activităţii noastre ca finanţator am sprijinit şi activităţile de watchdog şi advocacy ale ONG de mediu, în mod concret marile campanii de mediu legate de Roşia Montana, Dracula Park, microhidrocentrale, OMG, gaze de şist sau campanii proactive cum ar fi promovarea bicicletei, crearea reţelei Natura 2000, etc.

Iată un scurt rezumat despre fiecare program de finanţare:

Parteneriat pentru Mediu

A fost cel mai longeviv program de finanţare al fundaţiei, fiind implementat în perioada 1999-2011 şi a urmărit să contribuie la întărirea capacităţii sectorului neguvernamental de mediu şi la stimularea participării publice în procesul de luare a deciziilor privind mediul. În cei peste 12 ani au fost finanţate 270 de proiecte în valoare de 3,364,869 lei. Majoritatea proiectelor finanţate au vizat problematica ariilor protejate, managementul apelor sau problemele de ecologie urbană. Totodată au fost sprijinite şi activităţi de tip watchdog şi advocacy.

1 2

Moştenire Vie

„Moştenire Vie” a fost un program de finanțare și de dezvoltare a capacităților, care a urmărit stimularea dezvoltării comunitare în Sud-Estul Europei prin promovarea unor inițiative ce țin de valorificarea durabilă a resurselor culturale și naturale locale. În România, Programul „Moștenire Vie” a fost implementat de către Fundația pentru Parteneriat şi Fondul de Dezvoltare a Euroregiunii Carpatice – Fundația Carpatică România în parteneriat cu Fundația Regelui Baudouin din Belgia. Scopul programului a fost sprijinirea dezvoltării comunitare pe termen lung prin implicarea comunității în identificarea, conservarea și valorificarea continuă a resurselor culturale şi naturale locale. Programul Moștenire Vie a ajutat comunitățile cu care a lucrat să vadă în tradiții, în valori locale o resursă pentru dezvoltarea lor viitoare, un factor de schimbare, nu doar trecutul. Comunitățiile au fost încurajate să își definească singure elementele de valori locale pe care au dorit să le pună în valoare. Prin intermediul programului au fost finanţate 40 de proiecte în valoare totală de peste 993.000 RON. Paleta proiectelor de succes derulate în cadrul programului a fost foarte variată. Astfel s-a renovat vestita Strada Sforii din Brașov, s-a construit primul muzeu al apelor minerale din România la Tușnad, comuna Dumbrăvioara din județul Mureș a fost proclamat ca „Sat al berzelor”, etc.

3 4

Programul – Întărirea parteneriatelor pentru Conservarea Naturii şi Turism în România

Întărirea parteneriatelor pentru Conservarea Naturii şi Turism în România a fost un program de finanţare şi de dezvoltarea capacităţilor, care a urmărit stimularea dezvoltării şi promovarea ecoturismului în România prin sprijinirea unor iniţiative durabile. Programul a fost implementat în parteneriat cu Asociaţia de Ecoturism din România. Scopul programului a fost promovarea conceptului şi dezvoltării ecoturismului pentru suportul conservării naturii şi a comunităţilor locale. Prin intermediul programului au fost finanțate 15 proiecte în valoare de peste 250.000 RON. Un alt aspect foarte important este și faptul că în cadrul programului a fost elaborat sistemul de certificare în ecoturism de către Asociația de Ecoturism din România.

Drumuri Verzi

Fundaţia a fost iniţiatorul creării drumurilor verzi România. După ce am iniţiat Drumul Apelor Minerale, am acordat sprijin financiar şi asistenţă tehnică pentru crearea a şapte alte drumuri verzi cum ar fi de exemplu: Drumul Moştenirii Maramureşene, Drumul Aurului, Drumul Verde al Râului Tur, etc.

5 6 7

Fondul ONG

Fondul ONG face parte din sprijinul pe care îl primește România prin intermediul Mecanismului Financiar din partea statelor membre EEA – CEFTA (Zona Europeană a Liberului Schimb): Islanda, Norvegia şi Lichtenstein. Administratorii primei runde a Fondului ONG au fost Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat şi Fondul de Dezvoltare a Euroregiunii Carpatice – FDEC România, desemnați în urma unei licitații organizate de Mecanismul Financiar EEA. Fundația pentru Parteneriat a fost răspunzătoare de implementarea schemei de granturi mici în cadrul componentei de protecția mediului în perioada 2008 – 2011. Prin acest program am finanţat 30 de proiecte în valoare de 400.000 de euro.

Programul „Spaţii Verzi”

Programul „Spaţii Verzi” este o iniţiativă comună a Fundaţiei pentru Parteneriat şi MOL România, lansată în 2006 sub forma unui program ce a urmărit implicarea copiilor şi a tinerilor în proiecte de amenajare a spaţiilor verzi. După succesul programului pilot colaborarea între MOL România şi Fundaţia pentru Parteneriat s-a pus pe baze noi, astfel de atunci se lansează în fiecare an concursul de proiecte pentru programul „Spaţii verzi”. În primii ani programul s-a concentrat asupra spaţiilor verzi urbane, dar începând din anul 2009 s-a întregit cu o nouă componentă: „Arii Naturale Protejate”. În cadrul componentei „Spaţii verzi urbane” se acordă finanţare proiectelor care îşi propun reabilitarea sau crearea de spaţii verzi şi desfăşurarea activităţilor de educaţie ecologică în rândul comunităţilor locale, derulate de ONG-uri în parteneriat cu diferite instituţii.

8 9

Componenta de finanţare „Arii Naturale Protejate” urmăreşte promovarea şi popularizarea ariilor protejate din România cu scopul de a ridica nivelul de acceptare ale acestora în rândul comunităţilor locale prin intermediul implicării ONG-urilor şi şcolilor, a comunităţilor locale precum şi a custozilor/administratorilor de arii protejate.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA 11

Rezultatele cumulative ale celor două componente ale programului în perioada 2006-2012:
-nr. proiecte finanţate: 275
-valoare totală proiecte finanţate: 702.034 Euro
-nr. de persoane implicate activ în proiecte: 108.935
-nr. de arbori şi arbuşti plantaţi: 59.914
-nr. de flori plantate: 38.178
-suprafaţa spaţiilor verzi create şi reamenajate: 334.779 m2
-suprafaţă reîmpădurită: 3.953 m2
-proiecte în arii protejate: 100
-nr. poteci tematice înfiinţate: 47
-nr. activităţi Junior Ranger: 34
-nr. expoziţii permanente amenajate în centre de vizitare: 21
-nr. de zile ale biodiversităţii şi ale ariilor protejate organizate: 27

Filantropie pentru Verde

Filantropie pentru Verde a fost un program de finanțare și de dezvoltarea capacităților, care a urmărit întărirea sustenabilității financiare a ONG-urilor de protecția mediului din România prin stimularea capacității de strângere de fonduri (fundraising). Programul a fost implementat în colaborare cu Asociația pentru Relații Comunitare. Prin intermediul programului au fost finanţate în total 11 astfel de campanii. Valoarea totală a finanţărilor acordate în cadrul acestui program a fost de aproape 280.000 de lei. Organizaţiile au reuşit să strângă în urma campaniilor implementate peste 500.000 de lei. Mai multe detalii în publicaţia despre acest program (http://www.repf.ro/uploaded/files/file_597ff5532f.pdf)

12 SONY DSC

Atitudine şi implicare

Acest program are o istorie de peste şapte ani. Misiunea programului este de a înlesni, de a întări şi de a sprijini activităţile de tip advocacy şi watchdog ale ONG-urilor de mediu din România cu scopul de a mări contribuţia acestor organizaţii la dezvoltarea politicilor de mediu, precum şi în ceea ce priveşte monitorizarea implementării legislaţiei naţionale şi a UE din domeniul protecţiei mediului. În cadrul acestui program au fost finanţate 53 de proiecte de tip watchdog şi advocacy, şi diverse campanii de mediu. Mai multe detalii în publicaţia despre prima rundă a programului. (http://www.repf.ro/uploaded/files/file_84e37c368a.pdf)

Antreprenoriat Verde (Green Enterpreneurship)

Programul derulat în parteneriat de către Fundaţia pentru Parteneriat şi Romanian – American Foundation propune un model de dezvoltare durabilă a unor zone cu moștenire naturală și culturală semnificativă, care, exploatate responsabil, pot aduce beneficii importante pe termen lung organizaţiilor implementatoare şi comunităților locale. Modelul se bazează pe înființarea de către ONG-urile active în domenii ca protecția mediului și dezvoltarea comunitară, a unor intreprinderi sociale, care să folosească profitul în beneficiul comunității locale, conservării patrimoniului natural și cultural și dezvoltării economice sustenabile. Programul a demarat în 2011, cu o etapă în care reprezentanții organizațiilor implicate au primit sprijin pentru întocmirea planurilor de afaceri. Pe baza evaluării planurilor de afaceri, șapte organizații au obținut fiecare câte o finanțare în valoare de 150.000 RON pentru înfiinţarea de intreprinderi sociale verzi. Organizaţiile finanţate beneficiază şi de activităţi de training din partea celui de al treilea partener în cadrul programului, Centrul pentru Educație Economică și Dezvoltare.

Iată câteva dintre intreprinderile sociale verzi care au demarat în 2012:
-Peștera Meziad, o peșteră pentru natură și oameni (Remetea, jud. Bihor). Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor a amenajat conform celor mai moderne cerinţe peștera Meziad și organizează tururi ghidate pe un traseu cu lungimea de 1.010 metri. Pe lângă amenajarea peşterii s-a realizat şi o tiroliană aproape de intrarea în peşteră. Noul traseu a fost inaugurat în septembrie 2012.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Centrul de Ecoturism Rowmania (Crișan, jud. Tulcea). Intreprinderea socială este dezvoltată prin intermediul unui parteneriat dintre Asociația de Ecoturism din România și Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23, și oferă programe de ecoturism în Delta Dunării. S-au înființat trasee tematice şi a fost creat un centru de ecoturism şi de închiriere de canotci în localitatea Crișan.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Manufactură de procesare a fructelor de pădure și a ciupercilor (Zetea, jud. Harghita). Asociația Székelygyümölcs – Asociaţia Pomicultorilor şi prelucrătorilor de fructe din Odorhei a inițiat o întreprindere socială în domeniul procesării și comercializării fructelor de pădure și a ciupercilor. Afacerea urmăreşte pe lângă scopul comercial, și dezvoltarea și implementarea unui sistem inovativ de exploatare durabilă a pădurilor precum și un obiectiv social și anume creșterea veniturilor pentru comunitățile de romi din zonă. În primul sezon de activitate s-a reuşit strângerea şi procesarea a 40 de tone de fructe de pădure şi 2,5 tone de ciuperci. Peste 300 de persoane din zonă au realizat venituri în urma acestor activităţi.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fundaţii Comunitare

Este un program comun al Asociației pentru Relații Comunitare, al Fundației pentru Parteneriat și al Fundației PACT pentru crearea rețelei de fundații comunitare în România. De la începutul programului am sprijinit înfiinţarea unor astfel de fundaţii în Bucureşti, Alba Iulia, Sibiu, Iaşi, Sfântu Gheorghe, Târgu Mureş. Toate aceste iniţiative au beneficiat de finanţări de tip start-up, urmate de granturi de tip suport general. Pe lângă cele şase fundaţii nou create, am sprijinit cu granturi de tip suport general, şi cu finanţări de stimulare cu contribuţie echivalentă două fundaţii comunitare mai vechi, din Cluj şi Odorhei. Valoarea totală a finanţărilor acordate este de 1.125.000 lei.

20

Programul de cooperare Elveţiano-Român

Programul de Cooperare Elveţiano-Român face parte din ajutorul nerambursabil oferit de Consiliul Federal Elveţian către 12 state membre ale UE care au aderat în perioada 2004 – 2007. Sprijinul Elveţiei este expresia solidarităţii cu noile state membre UE şi pune bazele unei stabile cooperări economice şi politice între aceste state. Pentru implementarea a două dintre instrumentele financiare ale Programului de Cooperare (Fondul Tematic pentru Participarea Societăţii Civile şi Fondul Tematic pentru Parteneriate şi Experți) în valoare totală de 16,8 milioane CHF este responsabil consorţiul format din KEK-CDC Consultants, Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile şi Fundaţia pentru Parteneriat. Fundaţia noastră este responsabilă de componenta de mediu a Fondului Tematic pentru Participarea Societăţii Civile şi de administrarea proiectelor de mediu aprobate în cadrul Fondului Tematic pentru Parteneriate şi Experți. Rezultatele primei runde de finanţare vor fi publicate în primul trimestru al anului 2013.

Programe Operaţionale

Proiectul „Apele au trecut. Regăsește speranța!”

„Parteneriatul pentru Oameni și Dezvoltare” s-a format după inundațiile din primăvara anului 2005 cu scopul de a crea un model de abordare post-urgență a comunităților afectate din județele Bacău și Harghita, contribuind pe termen lung (2-3 ani) la reconstrucția și dezvoltarea lor. Membrii Parteneriatului pentru Oameni și Dezvoltare au fost Fundația pentru Parteneriat, Asociația pentru Relații Comunitare, Fundația Principesa Margareta a României. În cadrul proiectului centrul comunei harghitene Cobăteşti, grav lovită de inundaţii, a fost refăcut în întregime prin implicarea fundaţiei noastre. Proiectul refacerii pieţei din centrul comunei a inclus pavarea cu piatră cubică a 800 de metri pătraţi, amplasarea a zece bănci, construirea unei fântâni şi crearea unui spaţiu de joacă pentru copii. De asemenea, a fost ridicat un monument în memoria celor care au murit la inundaţii. Totul s-a realizat pe principiul peisagisticii organice, fiind folosite doar materiale naturale, cum ar fi piatra şi lemnul.

21 22

Eco – business

Programul „Eco Business” a fost lansat de Fundația pentru Parteneriat în anul 2001, cu ajutorul unor parteneri de la Groundwork UK. În cadrul programului s-a oferit asistență acelor întreprinderi mici și mijlocii din România care au dorit să-și îmbunătățească tehnologiile pentru a avea un impact mai redus asupra mediului. Înființarea unui centru de informare pe probleme de mediu și a unor cluburi Eco Business pentru IMM-uri au fost de asemenea obiective importante ale acestui program. În Cluburile Eco Business din Miercurea Ciuc, Cluj Napoca şi Baia Mare au fost înscrişi 74 de membri care au beneficiat de informare, consultanţă şi instruire. Şase dintre acestea au implementat sistemul de management de mediu ISO 14001 ca urmare a participării lor în acest program.

Agenda 21

La inițiativa Fundației pentru Parteneriat, Programul Agenda 21 Locală a fost implementat și în Miercurea Ciuc începând cu 2001. Parteneri şi cofinanţatori ne-au fost Centrul Național de Dezvoltare Durabilă – Programul de Dezvoltare al Națiunilor Unite şi Primăria Miercurea Ciuc. După succesul programului în Miercurea Ciuc, Fundația pentru Parteneriat a contribuit și la procesul de extindere a programului în alte localități (Mediaș și Sighișoara).

Drumul Apelor Minerale

„Drumul Apelor Minerale” a fost prima iniţiativă de tip drumuri verzi în România și a fost creat în depresiunea Ciucului, judeţul Harghita. Fundaţia pentru Parteneriat împreună cu Asociația de Turism și de Ocrotirea Naturii (ATON) şi mai târziu cu Fundaţia Ars Topia au făcut primii paşi pentru ca această iniţiativă să devină realitate. În perioada 2000-2007 fundaţia a finanţat şi a implementat mai multe proiecte de-a lungul Drumului Apelor Minerale. Împreună cu ATON şi alţi parteneri şi prin implicarea în clăci a sute de voluntari a avut loc reabilitarea Băii Nádas, construcţia potecii suspendate din Tinovul Mohoş, a primului muzeu al apelor minerale precum şi a Băii Călugărilor de la Şumuleu-Ciuc. Au fost publicate două cărţi despre băile de apă minerală din regiune, despre izvoarele cu apă minerală şi istoria acestora. Pe lângă aceste proiecte, partenerii Fundaţiei au reuşit să reabiliteze şi să construiască alte câteva băi tradiţionale de apă minerală din zonă.

23 24 25 26

TransylvaniaAuthentica

Programul TransylvaniaAuthentica îşi propune să asigure perpetuarea agriculturii tradiţionale, a artei culinare, a turismului tradiţional şi a produselor şi serviciilor cu specific ardelenesc prin consolidarea relaţiilor între micii producători şi meşteşugarii regiunii. Acest program de branding regional, acordă dreptul de utilizare a mărcii TransylvaniaAuthentica produselor/ serviciilor care au origine tradițională, calitate ireproșabilă și caracter ecologic, prin aplicarea unui sistem de criterii. Până la finalul anului 2012 au dobândit dreptul de utilizare a mărcii TransylvaniaAuthentica, 467 produse meşteşugăreşti, 105 produse alimentare şi 5 servicii.

27 28

Arborele Anului

Arborele Anului este o competiţie iniţiată şi implementată în România de către Fundaţia pentru Parteneriat. Prin intermediul acestui concurs am intenţionat să atragem atenţia asupra importanţei arborilor în mod specific şi asupra necesităţii protejării mediului, în mod general. La baza competiţiei stau poveştile unor copaci importanţi pentru comunitate, ale unor arbori rari sau mistici, cunoscuţi ca simboluri locale. Câştigătorii celor două ediţii (2010 şi 2011), au fost Teiul din Leliceni şi Ulmul din Căpeni. Ulterior Teiul din Leliceni a câştigat şi competiţia la nivel European, devenind astfel în 2011- Arborele European al Anului.

29 30 31

Premii obţinute

Fundaţia a fost premiată de mai multe ori de-a lungul anilor, pentru programele şi proiectele implementate. Principalele distincţii obţinute au fost:
-Societatea Austriacă pentru Mediu şi Dezvoltare Tehnică (ÖGUT) – Secțiunea Protecția mediului şi Tehnica Mediului în Europa Centrală de Est şi Sud-Est, 2005 – CÂȘTIGĂTOR
-Gala Societății Civile, 2008: Secțiunea – Dezvoltare economică şi socială – CÂȘTIGĂTOR
-Gala Societății Civile, 2008: Secțiunea Protecția Mediului – MENȚIUNE
-Gala Oameni pentru Oameni, 2010: PREMIUL CEL MAI BUN PROGRAM COMUNITAR – acordat programului Spații Verzi – derulat în parteneriat cu MOL România
-Gala Societății Civile, 2008: Secțiunea Protecția Mediului – CÂȘTIGĂTOR

Contact:
Fundaţia pentru Parteneriat
Miercurea Ciuc, Harghita
Str. Arsenalului nr. 13
office@repf.ro
http://www.repf.ro
http://www.transylvania-authentica.ro
http://www.spatiiverzi.org.ro
© Fundaţia pentru Parteneriat

Pentru a vă înscrie pe lista de discuții Conservarea Biodiversității puteți accesa:

http://tech.groups.yahoo.com/group/conservarea_biodiversitatii/

conservareabiodiversitatii@yahoo.com

Vă mulțumim pentru share!

© Alianţa pentru Conservarea Biodiversităţii, Fundaţia pentru Parteneriat

Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s