Asociația Speologică Exploratorii – 50 de ani de activitate

Asociația Speologică Exploratorii

Peste 50 de ani de activitate

Logo-ASE2010.2_transparent

logo IUCN membri

În toamna anului 1961, odată cu descoperirea și începutul explorării Avenului din Poiana Gropii,  la inițiativa lui Günther Karban s-a înființat Grupul Speo Reşiţa care în timp a devenit Asociația Speologică Exploratorii (ASE), o organizație de importanță națională și regională.

Tineri fără experiență, fără susținere financiară sau materială dar cu voința și perseverența necesară pentru a învinge, au reușit să exploreze cel mai adânc aven din România la aceea vreme și cel mai important lucru, să formeze un colectiv și o cultură organizațională specifică, astfel încât și astăzi să fim mândri că suntem Exploratori.

În cei 50 de ani de activitate, peste 500 de membri din 14 țări au determinat organizația noastră să ocupe o poziție de lider în domeniul nostru de activitate. Ne-am situat tot timpul printre primele organizații speologice din România, excelând în activitatea de explorare și cadastru al peșterilor, protecția mediului carstic, cercetare științifică, artă fotografică și dezvoltarea sectorului neguvernamental.

Foto 0 Pe+Ötera Racovi+¢-â

Cu mult profesionalism, am descoperit, explorat, inventariat, cartat și studiat peste 1.170 de peșteri și avene (9,7% din peșterile României) ce totalizează peste 77 km de galerii. O muncă enormă pe care o pot înțelege pe deplin doar cei ce au muncit ore întregi în întuneric, uzi și obosiți de căratul echipamentelor, decolmatarea lungilor târâșuri sau trecerea sifoanelor. Nici orele petrecute în tăcere și rutina măsurătorilor topografice pentru realizarea hărții lumii de sub noi nu poate fi comparată cu nici o altă lucrare topografică sau geodezică de suprafață. Lucrările de protecție a peșterilor și carstului au făcut ca acum, valori ale României să existe conservate și protejate de rezervații și parcuri naționale care altfel poate că nu ar fi fost.

Avenul din Poiana Gropii, Avenul Cioaca Mare, Peștera Comarnic, Peștera Exploratorii 85, Peștera Țolosu și Peștera cu Zgârieturi sunt doar câteva obiective care au fost cercetate cu multe eforturi și dăruire din partea fiecăruia indiferent dacă a fost în fruntea explorărilor sau ne-a așteptat afară la tabăra de corturi.

Fiecare dintre noi are propria poveste, propriile realizări și aspirații dar ceea ce avem cu toții în comun este faptul că formăm marea familie a Exploratorilor. O familie pe care nu o poate uita nimeni pentru că împreună am cărat rucsacii grei, am dormit în frig, am mâncat împreună, ne-am ajutat la nevoie și ne-am corectat greșelile. Tot aici mulți dintre noi și-au găsit partenerii de viață sau influența profesiei viitoare pentru tot restul vieții.

Cheia succesului ASE este reprezentată de pasiunea, perseverenţa şi profesionalismul membrilor, la care se adaugă sprijinul organizațiilor umbrelă (Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii, Federația Română de Speologie), parteneriatele cu ONG-uri, instituţii publice, precum şi susţinerea finanţatorilor care au încredere în noi.

Au fost momente frumoase și momente grele dar am rămas împreună și ne-am menținut “direcția”, asta fiind o garanție că Exploratorii merg mai departe și în următorii 50 de ani.

Foto 1 Echipa de explorare a Avenului din Poiana Gropii, 1977

Fondat: anul 1961, cu personalitate juridică din 1991

Misiune: Creșterea gradului de cunoaștere și protecție a mediului natural, carstic.

Scop: Cercetarea şi conservarea mediului natural, dezvoltarea sectorului neguvernamental.

Obiect de activitate:

Conservarea şi protecţia resurselor naturale; administrarea ariilor protejate; combaterea şi controlul poluării;

Cercetarea speologică-carstologică (lucrări de explorare, ridicare topografică, dezobstrucţie, decolmatare şi scufundare); cercetarea cavităţilor din punct de vedere hidrogeologic, paleontologic, arheologic, biologic, chimic, climatologic, etc); ocrotirea fenomenelor carstice;

Crearea şi gestionarea bazelor de date în domeniile de activitate menţionate, asigurarea accesului la informaţii prin intermediul reţelelor internaţionale;

Amenajarea și promovarea zonelor turistice, asigurarea de servicii turistice;

Promovarea artelor vizuale şi activităţi de editare;

Conservarea resurselor cultural istorice;

Intervenţii în situaţii de criză, apărute în cavităţi sau zone montane;

Acţiuni educative în rândul elevilor, studenţilor, tinerilor, în administraţie şi comunităţi;

Apărarea drepturilor de autor ale membrilor asociaţiei;

Sprijinirea şi promovarea voluntariatului precum şi activităţi de participare publică;

Schimburi culturale şi relaţii de prietenie cu românii de pretutindeni;

Înfiinţarea de filiale precum şi realizarea sau participarea la reţele internaţionale, federaţii;

Colaborarea cu O.N.G.-uri, administraţia centrală şi locală, servicii publice, mass-media, societăţi comerciale şi persoane fizice, în vederea realizării scopului menționat;

Fondarea organizației: 1961 septembrie se constituie un grup de persoane interesate de speologie din cadrul pasionaților de orientare turistică, cu ocazia descoperirii Avenului din Poiana Gropii.

1961-1972  Grupul Speo Reșița (GSR) apartenență la Asociația Sportivă Metalul Reșița transformat în Clubul Sportiv Muncitoresc Reșița

1972-1975  Grupul de Speologi Amatori Reșița (GSAR) apartenență la Cercul de turism din cadrul Uzinei Constructoare de Mașini Reșița (UCMR)

1975-1990 Cercul de Speologi Amatori Exploratorii Reșița (CSA Exploratorii) apartenență la Biroul de Turism pentru Tineret (BTT)

1975-1993 CSA Exploratorii se afiliază la Federația Română de Turism-Alpinism (FRTA)

1980 – 1985 Se înființează și funcționează Filiala Anina a Cercului de Speologi Amatori Exploratorii (CSA Exploratorii).

1982 – 1989 Se înființează și funcționează Filiala Timișoara a Cercului de Speologi Amatori Exploratorii (CSA Exploratorii).

1983 – 1990 Se înființează și funcționează Filiala Băile Herculane a Cercului de Speologi Amatori Exploratorii (CSA Exploratorii).

1990-1991 Clubul de Speologie Exploratorii Reșița (ER) fără apartență sau personalitate juridică.

1991-1997 Asociația Speologică Exploratorii Reșița (ASER) organizație neguvernamentală cu personalitate juridică.

1994-prezent membră a Federației Română de Speologie (FRS)

1997-1998  Asociația Speologică Exploratorii Reșița (ASER) organizație neguvernamentală cu personalitate juridică

1998-2000 Se înființează și funcționează Filiala Anina a Asociației Speologice Exploratorii.

2003-prezent membră a Coaliției Natura 2000

2005 Se înființează birouri locale în America și Germania a Asociației Speologice Exploratorii.

2005-prezent Asociația Speologică Exploratorii (ASE) organizație neguvernamentală cu personalitate juridică

2007-prezent ASE devine membră a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii cu statut de organizație națională.

2010 – Am aderat la inițiativa IUCN – Countdown 2010

2010-prezent Se înființează Filiala Timișoara a Asociației Speologice Exploratorii.

2010-prezent membră a Asociației Grupului de Acțiune Locală Clisura Dunării

Foto 2 Echipa de explorare a pe+Öterilor +«n Parcul Na+¢ional Cheile Nerei - Beu+Öni+¢a 1999

Resurse umane: În decursul timpului, în asociație s-au înscris 544 de membri din care 487 de membri la sediul central din Reșița și 57 de membri în filialele din Anina, Timișoara și Băile Herculane.

Fig 1

Fig 2

Fig 3

Resurse materiale și patrimoniu: Patrimoniul asociației în perioada 1961 – 1980 a fost constituit din echipamente speologice rudimentare, confecționate de membrii asociației (scărițe electron, lămpi de carbit, carabiniere, blocatoare, pitoane). În perioada 1980 -1990 marea parte din echipamentul colectiv a fost asigurat de Biroul de Turism pentru Tineret (BTT) și o mică parte achiziționată din venituri proprii (contract de cercetare, cotizații). După 1990, prin diverse proiecte, patrimoniul asociației s-a mărit considerabil, ajungând la o valoare de peste 45.000 de Euro.

Foto 3 Absolven+¢ii cursului de carstologie, Comarnic 2004

Resurse financiare

Resursele financiare ale asociației în perioada 1961 – 1990 au fost asigurate de Clubul Sportiv Muncitoresc Reșița, Cercul de turism din cadrul Uzinei Constructoare de Mașini Reșița (UCMR), Biroul de Turism pentru Tineret (BTT) iar o mică parte din contracte de protecție a peșterilor și cotizații. După 1990 finanțările acordate de instituții guvernamentale și fundații private au crescut de la an la an, vârful creșterilor veniturilor fiind de 70.000 Euro/ an și 100.000 de Euro/ proiect iar în calitate de parteneri am derulat proiecte de până la 800.000 de Euro.

Finanțatori: Proiectele asociației au fost finanțate prin programele de finanțare oferite de peste 20 de autorități de management reprezentând guverne, ambasade, fundații și societăți comerciale.

Parteneri și colaboratori: Peste 50 de parteneri și colaboratori s-au implicat în diverse proiecte și acțiuni gestionate de asociație. Categoriile de parteneri sunt: organizații neguvernamentale, administrația publică locală, județeană și regională, instituții publice deconcentrate, regii autonome, societăți comerciale, firme de consultanță, instituții de învățământ, muzee.

Rezultate

Cercetarea carstului

Endocarst: În perioada 1961-2011, au fost descoperite și inventariate 1.173 de cavități din care 873 de peșteri și 300 de avene. Rezultatul activității de explorare și cartare a cavităților, totalizează o dezvoltare de 77,8 km din care 48,7 km reprezintă cavități cu dezvoltare mai mare de 100 m și denivelare mai mare de 50 m.

Fig 4

Principala zonă carstică cercetată de ASE este Sinclinoriul Reșița Moldova – Nouă (cea mai mare zonă carstică compactă din România). Aici au efectuat cercetări 9 asociații speologice și un institut de speologie. Mai jos este redată situația comparativă a realizărilor fiecărei organizații.

Fig 5

ER – Asociația Speologică Exploratorii

Superlative

Fig 6

Foto 4 Pe+Ötera +Üolosu

Foto 5 Inventarierea pe+Öterilor

Exocarst: Zonele carstice explorate fac parte din 43 de bazine speologice cu o suprafață totală de peste 1.200 km pătrați și sunt situate din punct de vedere administrativ în 5 județe: Caraș – Severin, Timiș, Mehedinți, Gorj, Argeș. Țările în care am participat la explorări speologice sau vizitarea unor obiective sunt: Serbia, Germania, Italia, Franța, Slovenia, America, Grecia, Cuba.

Foto 6 Canion +«n Cheile Carasului

Managementul ariilor protejate: Protecția și conservarea zonelor carstice a constituit o prioritate începând din anii 1970, după descoperirea unor peșteri deosebit de frumoase din punct de vedere peisagistic, pentru abundența și complexitatea formațiunilor, pentru importanța lor din punct de vedere al biodiversității. Toate aceste valori naturale s-au păstrat datorită hotărârii membrilor noștri care au înțeles importanța acestui demers indiferent dacă au existat resurse financiare sau contracte pentru astfel de activități, cu precădere în perioada anilor 1970-1990.

Elaborarea planurilor de management, inventarierile, cartările, pregătirea documentațiilor pentru declararea de arii protejate, implementarea proiectelor au urmat în perioada 1990-prezent.

Ecosisteme subterane: Ecosistemele subterane au fost evaluate în perioadele 1977-1985, 2000, 2004 și 2007 rezultând obiectivele pentru care am asigurat protecția și conservarea lor, singuri sau în colaborare, prin: amplasarea a 7 porți metalice, 45 grilaje și 2 garduri (Parcul Național Semenic – Cheile Carașului); depoluare a  60 de cavități (Parcul Național Semenic – Cheile Carașului); reconstrucția morfologiei a 74 de cavități (Parcul Național Semenic – Cheile Carașului); amplasarea de panouri informative pentru 89 de cavități (Parcul Național Semenic – Cheile Carașului); supravegherea cu echipaj uman a 7 cavități (Parcul Național Semenic – Cheile Carașului); monitorizarea stării de conservare a 89 de cavități (Parcul Național Semenic – Cheile Carașului); clasificarea cavităților în categoriile A, B, C, D de protecție (Parcul Național Semenic – Cheile Carașului, Parcul Național Cheile Nerei Beușnița); declararea de Rezervație Științifică a unei peșteri (Parcul Național Semenic – Cheile Carașului); declararea de Rezervație Naturală a două peșteri (Parcul Național Semenic – Cheile Carașului, Parcul Natural Porțile de Fier); cavitățile administrate de ASE de la descoperire până în prezent, din punct de vedere conservativ: Rezervația Științifică Peștera Răsuflătoarei, Rezervația Naturală Peștera Popovăț, Rezervația Naturală Peștera Comarnic, Rezervația Naturală Peștera Exploratorii 85, Peștera 2 Mai, Peștera Ramonei, Peștera Frumoasă, Peștera Speo-Sport 77.

Foto 7 Protec+¢ia pe+Öterilor +«n Parcul Na+¢ional Semenic - Cheile Cara+Öului

Ecosisteme terestre

După anul 1990, un accent deosebit am pus pe înființarea și dezvoltarea sistemului național de arii protejate având în vedere că aceasta este cea mai potrivită formă de conservare a zonelor carstice și implicit a peșterilor. Pentru acest scop, am derulat o serie de proiecte prin care am reușit la nivel județean și național să determinăm creșterea conservării resurselor naturale și culturale. Principalele direcții de acțiune au fost: promovarea conceptului de arii protejate, participarea la stabilirea limitelor ariilor protejate, realizarea inventarierii și cartarea unor habitate / specii, evaluarea și monitorizarea speciilor de chiroptere, evaluarea și monitorizarea apelor carstice de suprafață și subterane, elaborarea planului de management al Rezervației Naturale Peștera Comarnic, elaborarea planului de management al parcurilor naționale Semenic – Cheile Carașului și Cheile Nerei – Beușnița, participarea la elaborarea planului de management al sitului Natura 2000 Pădurile cu Pin negru de Banat, participarea la elaborarea planului de management al sitului Natura 2000 Semenic – Cheile Carașului, depoluarea a 32 de doline și zone carstice, depoluarea a 4 trasee turistice, organizarea de forumuri și simpozioane, editarea de publicații și materiale informative, administrarea a 17 arii protejate de importanță geologică,  paleontologică și carstică cu o suprafață totală de 274 ha.

Ariile protejate administrate de ASE în perioada 2009 – 2014 prin contractul de custodie încheiat cu Ministerul Mediului și Pădurilor.

Fig 7

Turism: Încă de la înființarea asociației, turismul, orientarea turistică și alpinismul au constituit activități importante ale membrilor. În anii 1960 – 1970 au predominat activitățile de orientare turistică, alpinism și turism în munții din România iar după 1990 activitățile s-au concentrat pe planificarea turismului în arii protejate, dezvoltarea infrastructurii turistice și promovarea destinațiilor.

-Realizarea proiectului privind sistemul judeţean de trasee turistice

-Realizarea proiectului privind sistemul de trasee turistice din Parcul Național Semenic – Cheile Carașului

-Realizarea proiectului privind sistemul de trasee turistice din Parcul Național Cheile Nerei – Beușnița

-Realizarea proiectului privind sistemul de trasee turistice din Situl Natura 2000 Munții Țarcu.

-Realizarea marcajelor turistice din Parcul Naţional Semenic – Cheile Caraşului (150km).

-Înființarea punctului de informare turistică Comarnic – Parcul Naţional Semenic – Cheile Caraşului

-Înființarea centrului de vizitare al Parcului Național Domogled – Valea Cernei

-Înființarea Centrului de Educație Ecologică și Promovarea Turismului Cărbunari pentru Parcul Național Cheile Nerei – Beușnița și Parcul Natural Porțile de Fier.

-Realizarea promovării turistice

Foto 8 La cabana Comarnic

Educație: În decursul celor 50 de ani, am instruit peste 500 de membri și 600 de beneficiari în cadrul cursurilor și sesiunilor de instruire organizate în domeniile: speologie generală, protecţia mediului pentru voluntari, topografie și cartografie subterană, sisteme de informații geografice (GIS), carstologie, biospeologie, protecția peșterilor, tehnici speologice alpine, fotografie, animare, turism, managementul ariilor protejate, planificare strategică, management ONG, manager de proiect, achiziții publice.

Pentru dezvoltarea activităților educative și de instruire cu caracter permanent, am înființat Centrul de Educație Ecologică și Promovarea Turismului în localitatea Cărbunari.

Dezvoltarea societății civile: Am organizat o serie de evenimente regionale și naționale pentru dezvoltarea sectorului neguvernamental în general și cu precădere cel sectorial în domeniul cercetării speologice și protecția mediului:

-Organizarea a două Congrese Naționale de Speologie și Protecție a Carstului în 1977 la Crivaia și în 1996 la Băile Herculane.

-Organizarea a două Forumuri județene ale ONG-urilor din Caraș Severin.

-Organizarea a două Forumuri județene ale ONG-urilor de Mediu din Caraș Severin.

-Publicarea: Cartea Albă a ONG-urilor din Caraș Severin, Cartea Albă a ONG-urilor de Mediu din Caraș Severin, Catalogul ONG-urilor din Caraș Severin.

-Realizarea unei baze de date cu 288 ONG-uri din Caraș Severin.

-Distribuirea de materiale informative: finanțatori, parteneriat, legislație, resurse.

-Suport și consultanţă în organizare pentru organizaţiile speologice membre a FRS.

Foto 9 +ÿedin+¢a s-âpt-âm+ónal-â

Salvaspeo: Acțiunile de salvare în peșteri și zone carstice au fost efectuate în perioada 1980 – 1995 când nu exista un serviciu public specializat pentru astfel de intervenții. Odată cu reorganizarea Serviciului Public Salvamont CS și angajarea unor membrii ASE, rolul nostru în intervențiile subterane rămâne unul de sprijin al echipelor specializate: Intervenția în 8 peșteri și avene pentru salvarea accidentaților; Intervenția în 3 zone montane pentru salvarea rătăciților.

Publicații: În perioada 1970 – 1995 membrii asociației au publicat peste 25 de articole cu specific speologic în reviste specializate editate de Institutul de Speologie Emil Racoviță, Federația Română de Turism – Alpinism și altele. În perioada 1995 – 2011 în cadrul unor proiecte, au fost editate de către asociație peste 20 de broșuri, am participat la realizarea a 6 broșuri editate de parteneri, 10 articole, pliante și afișe. Broşuri: Sisteme Carstice Majore din zona Reşiţa-Moldova Nouă; Management ONG; Ocrotirea Naturii, Tehnica Speologiei Alpine; Organizaţiile Neguvernamentale şi Dezvoltarea Acestora; Cartea Albă a ONG-urilor din Caraş Severin, Cartea Albă a ONG-urilor de Mediu din Caraş Severin, Catalogul ONG-urilor din Caraş Severin,

Arealele Protejate din Caraş-Severin, Studiu privind gradul de Poluare al Apei Aerului şi Solului din Clisura Dunării, Planul de Măsuri privind reducerea poluării şi Dezvoltarea Durabilă în Clisura Dunării, Protecţia Mediului – Curs pentru Voluntarii de Mediu, Planificarea Sistemului Naţional de zone Protejate-extras, Trăieşte ecologic, trăieşte pe planeta ta!, Harta turistică a Parcului Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa, Harta turistică a Parcului Naţional Domogled – Valea Cernei, Ghidul Parcul Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa – Fii parte a naturii!, Harta speoturistică a Parcurilor Porţile de Fier şi Djerdap, Ghidul Speoturism în Centura Verde a Europei, Planul de Acțiune pentru conservarea Habitatului 8310 și a speciilor de chiroptere (colaborare), Studiu de oportunitate pentru dezvoltarea speoturismului în Centura Verde a Dunării, Ghid de bune practici pentru administratorii de terenuri situate pe carst (colaborare), Surse de finanțare și măsuri complementare pentru managementul conservativ al habitatului 8310 din situl Natura 2000 Semenic Cheile –Carașului.

Audio vizual: În timp, asociația a realizat o colecție impresionantă de fotografii și diapozitive artistice și documentare pentru cavități și zone carstice. O mică parte din acestea, au fost expuse în cadrul unor expoziții sau au fost publicate în albume de fotografie. Organizarea a 8 expoziții fotografice în județul Caraș Severin și Timiș. Realizarea Filmului “Salvați Natura”-25’. Realizarea Filmului “Peșterile Sitului Semenic Cheile Carașului – Peșterile Europei” (colaborare). Diapozitive – 500 buc. Fotografii – peste 10.000 buc.

Website-uri

Asociația Speologică Exploratorii

www.exploratorii.ro

Ariile protejate din Județul Caraș Severin

www.ariiprotejate-cs.ro

Rezervația Naturală Peștera Comarnic

www.comarnic.exploratorii.ro

Parcul Național Semenic Cheile-Carașului

www.semenic.online.ro

Parcul Național Cheile Nerei – Beușnița

www.nera.exploratorii.ro

Parcul Natural Porțile de Fier

www.dunarea.exploratorii.ro

Acces la Apa Nepoluată

www.h2o.exploratorii.ro

Premii și clasamente: Începând din 1971 și până în anul 2003 când speologia era asimilată unei activități sportive, am obținut numeroase diplome, premii și trofee în semn de apreciere pentru performanțele speologice obținute. În perioada 1978 – 1992, ASE a participat la concursurile republicane de speologie sportivă (Speosport), ocupând locul 2 în clasamentul multianual, dintr-un total de 76 de organizații speologice concurente în România. Totodată se situează printre primele 3 organizații care au participat neîntrerupt 15 ani la absolut toate Speosporturile.

Fig 8

În 1977 am fost prima organizație care a prezentat public importanța protecției peșterilor și necesitatea implicării speologilor în activitatea de conservare. Suntem singura organizație care a obținut premiul Buila Vânturarița în anul 1987 ca semn de apreciere pentru rezultatele obținute 3 ani consecutiv (locul 1). Suntem organizația care am fost premiată de foarte multe ori pentru activitatea de cadastru, iar în anul 1987 pentru primul cadastru electronic al peșterilor din România, într-o perioadă în care calculatoarele erau aproape inexistente. În 1993 la Congresul Uniunii Internaționale de Speologie am obținut diploma de apreciere pentru calitatea cartografiei (cav. 0,5-5km).

Foto 10 Cartare +«n Pe+Ötera +Üolosu

Foto 11 Cobor+óre +«n Avenul din Poiana Gropii

Foto 12 Explorare +«n Pe+Ötera +Üolosu

Contact:

Bogdan Bădescu

Asociaţia Speologică Exploratorii,

Str. Sportului, Bl. 5, Sc. 3. Ap. 3, Reşiţa, România.

Tel: 0721.147.774

exploratorii@gmail.com

www.exploratorii.ro

Sediul central: Municipiul Reşiţa, str. Sportului bl.5, sc.3, ap.3, jud. Caraş-Severin, România.

Alte sedii:

Centrul de Educație și Promovare Turistică Cărbunari, nr. 417, jud. Caraş-Severin, România.

Centrul de Cercetare și Protecție a Carstului, Comarnic, Carașova, jud. Caraş-Severin, România.

Biroul local Germania, König-Karlstr. 19, Stuttgart, Germania

Biroul local America, 9540 Morningside Loop, 306, Anchorage, Alaska, USA

Pentru a vă înscrie pe lista de discuții Conservarea Biodiversității puteți accesa:

http://tech.groups.yahoo.com/group/conservarea_biodiversitatii/

conservareabiodiversitatii@yahoo.com

Vă mulțumim pentru share!

© Alianţa pentru Conservarea Biodiversităţii, Asociația Speologică Exploratorii

Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s